คนจันท์ทันข่าว ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ติดตามเราที่ แฟน…

พบระเบิด PG2 พร้อมใช้งานในสวนของกำนัน ตำบลวังโตนดจันทบุรี

ติดตามเราที่ แฟน…

ลูกแชร์รวมตัวแจ้งจับท้าวแชร์ ผู้เสียหายกว่า 200 รายทั่วประเทศ

ติดตามเราที่ แฟน…

ชาวจันท์ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ติดตามเราที่ แฟน…

รมว.ศธ.มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจันทบุรี

ติดตามเราที่ แฟน…

การแข่งขันเสียงอูดว่าวดุ๊ยดุ่ย ณ ตำบลพลับพลา จันทบุรี

ติดตามเราที่ แฟน…

กิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน จันทบุรี – ตราด 2562

ติดตามเราที่ แฟน…

คนจันท์ทันข่าว ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2562

ติดตามเราที่ แฟน…

รณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ณ ร.ร. ลาซาล จันทบุรี

ติดตามเราที่ แฟน…

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดพิธทำบุญ เปิดอาคารทำการสมาคม

ติดตามเราที่ แฟน…